SIBYLA A JEJÍ KONEC SVĚTA

7. srpna 2009 v 10:23 | hmm...tak to zas netuším...:( |  Proroctví
1.) Lidem nepostačí to, co mu Hospodin na Zemi k používání dal. V hlubokých útrobách matky naší Země další zdroj příjmů svých nalezne. Sta a sta sáhů hluboko pod zemi bude kopati, aby zemi vydrancoval a ochudil. Tisíce jich tam zůstane, aby zaplatili matce Zemi krvavou daň.


2.) V dobách dnešních mužové naši, obchod provozující, obchodují tak, aby kupec dostal za svůj peníz to, co si koupil. Ale přijde doba, že kupectví zavrhne se na úplné lupičství, že obchodník nebude dbalým ani svých přátel. Založí své obchodování čistě na podvodném základu, aby sebe rychle obohatil a druhé do neštěstí a bídy uvedl. Obchodník postaví paláce přepychové pro obchod svůj, aby tyto jenom pro mámení lidí byly. Okna veliká v těchto domech budou a za nimi lákadla pro ty, kteří s potřebou k obchodníkovi půjdou. Obchodní domy tyto ze skel a drahého kamení zhotoveny budou.


3.) Bude to doba, že bratr bratra zapře, syn otce proklne a matka dceru svou na výdělek vyžene. Rodina přestane míti rodinného kouzla. Nezapírejte krve svoji i kdyby váš vlastní život měl v oběť padnouti. Nesnižte se nikdy ke slovům: Neznám anebo není bratr můj ani sestra má! A tenkráté, kdy doba přinese tento hanlivý mrav, tenkráté objeví se kometa po druhé, aby varovala.


4.) Mečem dobude Řím mocí svojí a mečem také moc svou ztratí. Na všech světových stranách budou lidé jenom vzpomínati, že kdysi byl velký a slaný Řím.

5.) Na západě Evropy povstane člověk proti vladaří svému, kterého rukou sou ubije! Lid si podmaní a úplně zotročí. Nebude mu stačit ani země jeho vlastní a podnikne výpravy daleko na východ, sever i jih. Všechno před ním se bude třásti, celý svět se mu bude klaněti a volati: Ó, veliký, ušetři nás, smiluj se nad námi!

6.) Králové císaři nebudou spokojeni s tím, že lid chudý a poddaný jim jen desátky dává a tak mocí svou přinutí ho, aby zadarmo po 4 dny na statcích pánských robotoval. V té době člověk zmlácen jsa do krvava na zem padá a není mu dána ani taková pomoc jako padlému zvířeti. Žena s dítětem pod karabáčem padá. Pak na trůn v zemi jedné nastoupí člověk z rodu královského, který utrpení selského lidu zmírní a po něm přijde nástupce, který robotování úplně zruší.

7.) Nad Evropou objeví se opět kometa. V té době bude již člověk velmi učeným, takže zjev tento si jako pravidelný úkaz vysvětlovati bude. Ale není tomu tak. Je to znamení příchodu doby velmi zlé. První výbuch nastane na jihu země Evropy, kde bratrovražedném boji utká se několik národů. Budou se rvát, aniž by přesně věděli proč, ne pro zabrání území, ne pro pomstu. Tato bratrovražda potrvá 2 roky. Až národy budou úplně vyčerpány, pak přestanou. Za několik let poté, vypukne, a to opět na jihu Evropy, nová válka. Čtyři vladaři zkříží své meče a potom padne do války téměř celý svět. Od severu na jih a od východu na západ požene se hrůzná válka. Tato válka počne v době, kdy slunce nejvíce bude hřáti. Prvé dny se bude zdáti, že nežli první listí v Evropě opadne, bude tomuto krveprolití konec. Ale ne! Hvězdy praví, že mnohokráté vrátí strom matce zemi to, co mu poskytla, nežli válka skončí. Na jihu počne, na severu skončí. Těžké dny nastanou všemu lidu těchto zemích, které se války účastní. Lid zbitý hladem k zemi bude padati. Matky své děti od prsu odhodí, neboť nebudou míti mléka, mnohé dítě v den svého narození zemře, mnoho matek raději své děti utratí, než aby se dívaly, jak tyto hladem umírají.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama